Artboard 40
Pomagamy długofalowo i systemowo

Od interwencji, przez diagnozę, strategię zmiany i weryfikację postępów, aż po zamykanie procesu terapeutycznego

Artboard 40
Pomagamy długofalowo i systemowo

Od interwencji, przez diagnozę, strategię zmiany i weryfikację postępów, aż po zamykanie procesu terapeutycznego

Terapeuta bada Twoje wczesne doświadczenia życiowe i wspólnie odnajdujecie powiązania z obecnymi wzorami zachowań, które Ci szkodzą.

Wiedza o mechanizmach wyparcia, czynnikach determinujących osobowość i o cyklach dojrzewania do zmian będzie odtąd Twoim sprzymierzeńcem w rozpoznawaniu swoich zasobów, i budowaniu relacji ze sobą, rodziną i światem

Terapeuta bada Twoje wczesne doświadczenia życiowe i wspólnie odnajdujecie powiązania z obecnymi wzorami zachowań, które Ci szkodzą.

Wiedza o mechanizmach wyparcia, czynnikach determinujących osobowość i o cyklach dojrzewania do zmian będzie odtąd Twoim sprzymierzeńcem w rozpoznawaniu swoich zasobów, i budowaniu relacji ze sobą, rodziną i światem

Artboard 37

Wyzwanie

Potrzebujesz nabrać gotowości do stawienia czoła nowej roli lub sytuacji? 
Wzmocnienie przychodzi wtedy, gdy znajdziesz przestrzeń do odzyskania siebie, swojej siły i radości. Na terapii będzie to możliwe - jeśli włożysz wysiłek we wspólną pracę, to na nowo zdefiniujesz swoje potrzeby, by odnaleźć sens i poczuć spełnienie.

Artboard 37

Wyzwanie

Potrzebujesz nabrać gotowości do stawienia czoła nowej roli lub sytuacji? 
Wzmocnienie przychodzi wtedy, gdy znajdziesz przestrzeń do odzyskania siebie, swojej siły i radości. Na terapii będzie to możliwe - jeśli włożysz wysiłek we wspólną pracę, to na nowo zdefiniujesz swoje potrzeby, by odnaleźć sens i poczuć spełnienie.

Artboard 38

Emocje

Wiemy jak ważne w procesie terapeutycznym są mądrze zaopiekowane emocje wszystkich członków rodziny. Na specjalistyczną diagnozę, terapię, mediacje lub kryzysowe interwencje mogą liczyć dorośli, rodzice, dzieci, młodzież i seniorzy.

Artboard 38

Emocje

Wiemy jak ważne w procesie terapeutycznym są mądrze zaopiekowane emocje wszystkich członków rodziny. Na specjalistyczną diagnozę, terapię, mediacje lub kryzysowe interwencje mogą liczyć dorośli, rodzice, dzieci, młodzież i seniorzy.

Wsparcie

Na każdym etapie życia przychodzi zmagać z kryzysami i uczuciami, które wywołują cierpienie lub szkodzą. Wiedz, że Gniazdo to sztab kryzysowy w składzie: psychoterapeuta, lekarz psychiatra, psycholog dziecięcy, seksuolog, mediator oraz terapeuta uzależnień, każdy z nich umożliwi Ci przekroczenie dotychczasowych ograniczeń i wypracowanie nowych, korzystnych dla Ciebie strategii.

Wsparcie

Na każdym etapie życia przychodzi zmagać z kryzysami i uczuciami, które wywołują cierpienie lub szkodzą. Wiedz, że Gniazdo to sztab kryzysowy w składzie: psychoterapeuta, lekarz psychiatra, psycholog dziecięcy, seksuolog, mediator oraz terapeuta uzależnień, każdy z nich umożliwi Ci przekroczenie dotychczasowych ograniczeń i wypracowanie nowych, korzystnych dla Ciebie strategii.

Interwencja

Łagodzenie dyskomfortu psychicznego

Strategia zmiany

Wspólne wypracowanie nowych postaw

Rozpoznanie Przyczyny

Wgląd we własną osobowość, wsparcie w dociekaniu mechanizmów konfliktów

Weryfikacja Postępów

Monitorowanie procesu i przyjętych metod, korekta lub kontynuacja

Faza Końcowa

Testowanie zmiany i uczuć z nią związanych, wygaszanie więzi z terapeutą

Bezpieczny i skuteczny proces terapeutyczny

Bezpieczny i skuteczny proces terapeutyczny

Interwencja

Łagodzenie dyskomfortu psychicznego

Strategia zmiany

Wspólne wypracowanie nowych postaw

Rozpoznanie Przyczyny

Wgląd we własną osobowość, wsparcie w dociekaniu mechanizmów konfliktów

Faza Końcowa

Testowanie zmiany i uczuć z nią związanych, wygaszanie więzi z terapeutą

Weryfikacja Postępów

Monitorowanie procesu i przyjętych metod, korekta lub kontynuacja

Poznaj nasz zespół

Monika 
Piątkiewicz

Specjalizuję się w psychoterapii osób z zaburzeniami osobowości, z depresją, nerwicami, zmagających się ze stanami lękowymi czy objawami psychosomatycznymi. Przeprowadzam kobiety przez psychiczne meandry starania się o dziecko, trudy ciąży, macierzyństwa, pracuję w diadzie matka-dziecko oraz z dziećmi i ich rodzicami.

664 728 731 Umów się

Joanna 
Latasiewicz 

Pracuję z parami. Daję oparcie także dorosłym doświadczającym żałoby, kryzysu, rozwodu, zaburzeń osobowości, traumy (ASD i PTSD), przemocy - również seksualnej. Pomagam uzdrowić własną seksualność, wspieram kobiety przed i po porodzie oraz rodziców w usprawnianiu komunikacji z dziećmi i budowaniu ich poczucia własnej wartości.

502 643 359 Umów się

Magdalena 
Michałek-Maciąg

Od 20 lat prowadzę terapie indywidualne, rodzinne i małżeńskie, stosując podejście systemowe. Udzielam pomocy psychologicznej dorosłym, parom i rodzinom, będąc członkinią Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

693 861 184 Umów się

Marta 
Katrycz-Apostel 

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Pomagam osobom doświadczającym kryzysu, straty, trudności w relacjach interpersonalnych oraz bliskich związkach. Pracuję terapeutycznie z osobami zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, stanami lękowymi, zaburzeniami osobowości, objawami psychosomatycznymi. Pracuję z dorosłymi oraz z parami.

607 117 900 Umów się

Paulina 
Śniecińska-Radoch

Kieruję procesem psychoterapeutycznym osób dorosłych, rodzin, a także kobiet w okresie okołoporodowym, po porodzie i w diadzie matka-dziecko. Wspieram w sytuacji trudności z poczęciem, jak i poronienia. Pracuję terapeutycznie z rodzicami i dziećmi do 3. r.ż.

721 072 828 Umów się

Jagoda 
Mroczek 

Terapeutyzuję nastolatków i dorosłych dotkniętych depresją, schizofrenią oraz zaburzeniami afektywnymi i lękowymi. Pomagam wyjść z kryzysu w relacjach.
Daję oparcie osobom doświadczającym choroby psychicznej oraz ich bliskim.

796 877 779 Umów się

Natalia 
Zazulak 

Jestem psychiatrą dzieci i młodzieży, praktykuję na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Specjalizuję się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychotycznych, emocjonalnych i zaburzeń zachowań.

509 462 439

dr n.med. Tomasz 
Bielawski

Prowadzę psychoterapię dla dorosłych i par – także w języku angielskim, uwzględniając w relacji z pacjentem podejście psychodynamiczne i systemowe. Certyfikuję się u prof. Bogdana de Barbaro na członka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję rownież jako naukowiec na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz publikuję w zagranicznych pismach artykuły z dziedziny neurobiologii, psychologii i psychiatrii.

889037731 Umów się

Agnieszka 
Kachel

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym. Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, stanami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, zaniżoną samooceną i trudnościami w relacjach interpersonalnych. Służę wsparciem osobom doświadczającym kryzysu życiowego, straty, poczucia samotności i pustki życiowej. Pracuje z osobami dorosłymi. 

605315353 Umów się

Joanna 
Gąsior

Jestem psychologiem, ukończyłam całościowy kurs psychoterapii w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Doświadczenie zdobywałam pracując na dziennym oddziale psychiatrycznym dziecięco-młodzieżowym oraz w poradniach służby zdrowia. Regularnie superwizuję swoją pracę. Prowadzę terapię indywidualną młodzieży od 13. roku życia oraz osób dorosłych, w szczególności młodych dorosłych.

609749554 Umów się

Maja 
Stryjska-Łoś

Jestem psychologiem, psychoterapeuta psychodynamicznym, specjalistą pomocy seksuologicznej. Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych oraz dla par. Pomagam osobom doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych, związkach, będącym w kryzysie, chcącym lepiej zrozumieć swoje decyzje i ograniczenia. Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w obszarze własnej seksualności.

660441410 Umów się

Adam 
Maliszewski

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym. Pracuję z osobami dorosłymi. Doświadczenie zdobywałem na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym DCZP we Wrocławiu, gdzie prowadziłem terapię grupową oraz indywidualną pacjentów z różnymi rozpoznaniami wg ICD-10 (m.in. schizofrenią, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

669729337 Umów się

Aleksandra Stańczak

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pomagam osobom doświadczającym trudności w relacjach, zmagającym się z depresją, stanami lękowymi. Wspieram osoby w żałobie oraz po doświadczeniu traumy – również relacyjnej i seksualnej. W swojej pracy uwzględniam podejście psychodynamiczne i systemowe. Z młodzieżą i dorosłymi pracuję także w języku angielskim.


 

796115252 Umów się

Monika 
Nowacka

Pracuję w  nurcie psychodynamicznym. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które przeżywają lęk, trudności w pracy
i relacjach z ludźmi, chwiejne emocje; doświadczają utrat, pustki wewnętrznej, poczucia gorszościczy problemów tożsamościowych.
Swoją pracę poddaję  regularnej superwizji u stałego certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

609480279 Umów się

Agata 
Hordecka

Jestem psychologiem, psychoterapeutą systemowym. Towarzyszę osobom, które chcą inaczej niż dotychczas spojrzeć na trapiący problem. Wspieram w realizacji swoich potrzeb, w odnalezieniu równowagi życiowej oraz w drodze do zmiany. Pracę terapeutyczną opieram na otwartości, szacunku, w której istotnym elementem jest budowanie zaufania do nowych rozwiązań oraz wykorzystanie swojego potencjału. Często punktem wyjścia w terapii są relacje. Pracuję z osobami dorosłymi oraz parami. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

791511565 Umów się

Aleksandra 
Wach

Jestem psychoterapeutką  Gestalt. W pracy terapeutycznej kluczowa jest dla mnie relacja z klientem, wsparcie, wzmocnienie jak i konfrontacja. W procesie dochodzenia do zdrowia psychicznego i większej integralności klienta, oprócz pracy w dialogu, dużą uwagę zwracam na ciało, oddech, pracuję z symptomem. Pracuję z osobami dorosłymi min. w zakresie zaburzeń lękowych, problemów relacyjnych, wsparcia okołoporodowego. Pracę swą poddaję regularnej superwizji. 
 

506030921 Umów się