Terapia Dzieci

Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie. 
Dlatego tak ważne jest, jak zostanie urządzone.

Terapia Dzieci

Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie. 
Dlatego tak ważne jest, jak zostanie urządzone.

Tu szanujemy granice, wzmacniamy, dajemy przestrzeń i narzędzia, by relacja dziecka z rodzicem wzrastała we wzajemnym zaufaniu.

Wtedy dzieją się rzeczy najcenniejsze - obwinianie się rodzica ustępuje świadomości wpływu na sytuację, a dziecko może liczyć na opiekę, dialog i bezpieczny rozwój.Zgłoszenie się na psychoterapię z dzieckiem to nie dowód bezradności, ale zaradności i uważności.

Kiedy zaobserwowane u niego trudności przekroczą kompetencje rodzica, to nie ma właściwszej reakcji niż zgłoszenie się do specjalisty.

Tu szanujemy granice, wzmacniamy, dajemy przestrzeń i narzędzia, by relacja dziecka z rodzicem wzrastała we wzajemnym zaufaniu.

Wtedy dzieją się rzeczy najcenniejsze - obwinianie się rodzica ustępuje świadomości wpływu na sytuację, a dziecko może liczyć na opiekę, dialog i bezpieczny rozwój.Zgłoszenie się na psychoterapię z dzieckiem to nie dowód bezradności, ale zaradności i uważności.

Kiedy zaobserwowane u niego trudności przekroczą kompetencje rodzica, to nie ma właściwszej reakcji niż zgłoszenie się do specjalisty.

złośćter_dor

Złość

Im bardziej uciszane jest dziecko, tym głośniej wybrzmiewa jego gniew

Za każdą bójką, płaczem, napadem agresji, aktem zniszczenia czy okrucieństwa, kryje się dziecięce poczucie niesprawiedliwości, krzywdy lub braku uwagi. Małe dziecko nie umie jeszcze nazywać tych przyczyn, ale wyraża je poprzez sposób, w jaki się bawi, mówi, rysuje.

Rozpoznanie emocji i objaśnienie ich dziecku przynosi mu ulgę. Z mapą uczuć jego frustracja i zagubienie maleją, a reakcje łagodnieją.

złośćter_dor

Złość

Im bardziej uciszane jest dziecko, tym głośniej wybrzmiewa jego gniew

Za każdą bójką, płaczem, napadem agresji, aktem zniszczenia czy okrucieństwa, kryje się dziecięce poczucie niesprawiedliwości, krzywdy lub braku uwagi. Małe dziecko nie umie jeszcze nazywać tych przyczyn, ale wyraża je poprzez sposób, w jaki się bawi, mówi, rysuje.

Rozpoznanie emocji i objaśnienie ich dziecku przynosi mu ulgę. Z mapą uczuć jego frustracja i zagubienie maleją, a reakcje łagodnieją.

Wstyd i wycofanie

Sprzeczne komunikaty wobec dziecka zasiewają w nim ziarno zwątpienia w siebie

Trudności z nauką, adaptacją, poddawanie się rówieśniczej przemocy, zaburzenia rozwojowe, lęki separacyjne, ale i utrata apetytu, apatia, drażliwość pojawiają się wtedy, gdy bezpieczeństwo bliskiej więzi jest zagrożone zmiennymi nastrojami i kompleksami dorosłego.

Filarem dziecięcej wiary w siebie, asertywności i determinacji jest rodzic – to z jego siły, spójności i obecności czerpie dziecko.

Wstyd i wycofanie

Sprzeczne komunikaty wobec dziecka zasiewają w nim ziarno zwątpienia w siebie

Trudności z nauką, adaptacją, poddawanie się rówieśniczej przemocy, zaburzenia rozwojowe, lęki separacyjne, ale i utrata apetytu, apatia, drażliwość pojawiają się wtedy, gdy bezpieczeństwo bliskiej więzi jest zagrożone zmiennymi nastrojami i kompleksami dorosłego.

Filarem dziecięcej wiary w siebie, asertywności i determinacji jest rodzic – to z jego siły, spójności i obecności czerpie dziecko.

Zaburzenia i urazy psychiczne

Niewyleczone traumy, niczym grypa, prowadzą do groźnych powikłań

Nadpobudliwość, samookaleczanie, koszmary senne i mimowolne moczenie zwykle mają przyczynę w głębokiej destabilizacji, jakiej doświadcza dziecko. Po każdym zachwianiu konstrukcji rodzinnej - czy to z powodu rozwodu rodziców, przemocy, nadużyć seksualnych, przewlekłej choroby lub wypadku, trzeba przywrócić dziecku ład w emocjach, przepracować to, co przeżyło.

Traumy i niedomagania najlepiej pokonać, ucząc się, jak z nimi żyć.

Zaburzenia i urazy psychiczne

Niewyleczone traumy, niczym grypa, prowadzą do groźnych powikłań

Nadpobudliwość, samookaleczanie, koszmary senne i mimowolne moczenie zwykle mają przyczynę w głębokiej destabilizacji, jakiej doświadcza dziecko. Po każdym zachwianiu konstrukcji rodzinnej - czy to z powodu rozwodu rodziców, przemocy, nadużyć seksualnych, przewlekłej choroby lub wypadku, trzeba przywrócić dziecku ład w emocjach, przepracować to, co przeżyło.

Traumy i niedomagania najlepiej pokonać, ucząc się, jak z nimi żyć.

Artboard 46

Sprawdź nasze rozwiązania

Sprawdź w czym możemy ci pomóc:

 • terapia indywidualna dziecka
 • konsultacje rodzic/e - dziecko
 • leczenie nerwic i zaburzeń somatycznych
 • terapia ofiar przemocy
 • pomoc psychiatryczna
 • terapia systemowa rodzin
Umów się
Artboard 46

Sprawdź nasze rozwiązania

Sprawdź w czym możemy ci pomóc:

 • terapia indywidualna dziecka
 • konsultacje rodzic/e - dziecko
 • leczenie nerwic i zaburzeń somatycznych
 • terapia ofiar przemocy
 • pomoc psychiatryczna
 • terapia systemowa rodzin
Umów się